Blog

Meisje laat haar kutje zien meiden die elkaar beffen

Dating-chat Veendam

meisje laat haar kutje zien meiden die elkaar beffen

Van het bevredigen met een kaars is alleen een foto. De filmpjes waarop [slachtoffer 2] masturbeert, zijn via MSN op de computer van verdachte gekomen.

In de tenlastelegging wordt als een van de feitelijkheden waardoor verdachte het slachtoffer heeft bewogen tot het plegen van ontuchtige handelingen genoemd het doen van dreigende uitlatingen. De officier van justitie heeft ter terechtzitting verklaard dat deze bedreigingen moeten worden geplaatst in het kader van de misleiding.

De rechtbank stelt voorop dat bedreiging geen bestanddeel is van de delictsomschrijving van artikel a Sr. De rechtbank stelt voorts vast dat weliswaar uit de bewijsmiddelen volgt dat de in de tenlastelegging genoemde bedreigingen zijn geuit, maar dat levert naar het oordeel van de rechtbank geen misleiding op zoals door de officier van justitie gesteld, noch een van de andere in artikel a Sr genoemde middelen.

De rechtbank spreekt de verdachte daarom vrij van dit onderdeel van de tenlastelegging. Vorenstaande overweging geldt, mutatis mutandis, ook voor de feiten 6 en 7. Later vertelde zij dat zij [alias 1 verdachte] heette en in Engeland woonde. De vader van [alias 3 verdachte] heette [verdachte] en woonde in [plaatsnaam].

Een week voor Oud en Nieuw de rechtbank leest: Tot en met maart heeft [alias 3 verdachte] haar nog gestalkt. In het dossier bevindt zich een geboorteakte, waaruit blijkt dat [slachtoffer 3] is geboren op [geboortedatum]. Onder meer is te zien is dat zij zichzelf betast en masturbeert. Verdachte heeft verklaard dat hij [slachtoffer 3] kent via internet en MSN. Verdachte gebruikte tegenover haar de namen [alias 1 verdachte] en [alias 3 verdachte]. Verdachte had onder die namen chatcontact met [slachtoffer 3].

Reeds uit het feit dat namens het slachtoffer aangifte is gedaan tegen verdachte, blijkt dat zij niet uit eigen vrije wil is overgegaan tot het plegen van de bewezen verklaarde ontuchtige handelingen. Dit stond ook in haar profiel vermeld. Dit bleken allemaal erotische foto's. Tot februari had Ilse dagelijks contact met [alias 4 verdachte] via MSN en sms. Tijdens dit contact is [slachtoffer 4] verliefd geworden op [alias 4 verdachte] en op 31 december kregen zij een relatie.

In dezelfde periode heeft zij ook een of twee videofilmpjes van zichzelf aan [alias 4 verdachte] gestuurd waarop haar naakte bovenlichaam te zien was.

Dit heeft [slachtoffer 4] gedaan, halverwege januari en [slachtoffer 4] en [verdachte] hebben elkaar via MSN gesproken. Op 12 februari kreeg [slachtoffer 4] voor het eerste contact met [alias 1 verdachte], via een sms. Later had zij contact met haar via MSN. Inmiddels was het contact tussen [slachtoffer 4] en [alias 4 verdachte] verbroken.

Op deze filmpjes bevredigde [slachtoffer 4] zichzelf. Een of twee keer heeft zij een erotisch filmpje gemaakt onder de douche. Ze heeft zichzelf twee of drie keer voor de camera bevredigd met een elektrische tandenborstel en ook een aantal keren met de achterkant van een voetvijl.

In maart heeft [slachtoffer 4] [verdachte] voor het eerst gezien, tijdens een schoolreisje naar Leiden. Ze heeft [verdachte] ontmoet bij het station en is met hem naar een parkje gegaan, waar zij hebben gepraat. Ze deed dit omdat [alias 1 verdachte] en [verdachte] graag wilden dat ze met [verdachte] afsprak. Zij stelde [slachtoffer 4] ook voor om seks te hebben met [verdachte]. In april heeft [slachtoffer 4] [verdachte] weer ontmoet bij het Centraal Station in Amsterdam.

Ze zijn naar een stil plekje gegaan, waar [verdachte] aan haar borsten en aan haar clitoris heeft gezeten. Daarna heeft [verdachte] [slachtoffer 4] meegenomen de bosjes in. Daar heeft hij haar gevingerd en hebben ze getongzoend. Ook heeft zij [verdachte] afgetrokken in de bosjes. Ze deed het meer voor [alias 1 verdachte]. De derde ontmoeting met [verdachte] was op 16 mei bij het station in Zaandam.

Op een gegeven moment kwam [verdachte] op [slachtoffer 4] liggen en vroeg of hij in haar mocht komen. Bovendien had [alias 1 verdachte] tegen [slachtoffer 4] gezegd dat het tijd werd om meer met [verdachte] te doen. Het deed erg veel pijn. Hij is ongeveer een centimeter met zijn penis in haar vagina geweest. Het was haar opgevallen dat [verdachte] een soort wondjes en schilfertjes op zijn penis had. Eind juni had [slachtoffer 4] met [verdachte] afgesproken bij station Rotterdam Alexander.

Ze zijn naar het Kralingse bos gegaan, waar ze op een kleedje hebben gezeten. Hij heeft toen aan de borsten van [slachtoffer 4] gezeten en hij heeft haar gevingerd. Begin juli heeft [slachtoffer 4] besloten dat zij aangifte wilde doen. Ze had in de tussentijd gesproken met de echte [slachtoffer 2] uit [plaatsnaam], die haar vertelde dat zij ook slachtoffer was geweest van [verdachte] en dat [alias 1 verdachte] niet bestond.

In het dossier bevindt zich een geboorteakte, waaruit blijkt dat [slachtoffer 4] is geboren op [geboortedatum]. Op 9 augustus is [slachtoffer 2] nogmaals gehoord door de politie.

Hierbij heeft zij onder meer het volgende verteld:. Op 10 juli was [slachtoffer 2] alleen thuis. Toen zei het meisje: Ook stond op de site dat [slachtoffer 2] lesbisch was. Het contact van [slachtoffer 4] met de zogenaamde [slachtoffer 2] was eind november de rechtbank begrijpt: Na een tijdje heeft ze ook in het echt met [verdachte] afgesproken. Daar bleef het bij haar niet bij, want toen zij met hem had afgesproken, zijn er ook dingen gebeurd. Hij heeft zo op haar ingepraat dat zij het uiteindelijk maar toeliet.

Dat geldt eigenlijk ook voor het afspreken. Ook heeft ze een keer de webcam aan gehad in de badkamer, zo vertelde [slachtoffer 4] aan [alias 4 verdachte]. De bij de doorzoeking op 21 april in de woning van verdachte in [plaatsnaam] in beslag genomen laptop en harde schijf zijn door de politie onderzocht.

Op de harde schijf is een foto van [slachtoffer 4] met ontbloot bovenlichaam aangetroffen en een filmpje waarop te zien is dat zij naakt is en masturbeert met een voorwerp dat kennelijk is bedoeld om eelt te verwijderen. Zij is naakt en houdt een stijve penis vast. Op een andere foto is zien dat een stijve penis tegen een vagina gedrukt wordt. Op weer een andere foto wordt een hand tegen een vagina gehouden. Op het filmpje is te zien dat verdachte een meisje oraal bevredigt.

De lichamen die te zien zijn, zijn van [slachtoffer 4] en van verdachte, aldus [slachtoffer 4]. Verdachte heeft verklaard dat hij sinds februari , als [alias 1 verdachte], contact had met [slachtoffer 4]. Hij heeft haar leren kennen via de site [website]. Ze had hem verteld dat zij zeventien was. Verdachte heeft [slachtoffer 4] een aantal keren, als zichzelf, ontmoet, onder meer in Zaandam, Amsterdam en Leiden. Hij heeft zich daarbij voorgesteld als [verdachte], de vader van [alias 1 verdachte].

Het zou kunnen dat hij filmpjes toegestuurd had gekregen waarop te zien was dat zij zich bevredigde met een elektrische tandenborstel en een voetvijl.

Op de terechtzitting van 12 juli heeft verdachte verklaard dat het klopt dat hij, in de hoedanigheid van [alias 1 verdachte], [slachtoffer 4] heeft aangemoedigd om hem, [verdachte], te ontmoeten en dat hij tegen haar had gezegd dat [alias 1 verdachte] seks had gehad met [verdachte]. Ook verklaarde hij dat hij met [slachtoffer 4] in een woning in [plaatsnaam] had getongzoend en dat hij haar had gevingerd en gebeft. Uit de verklaring van de aangeefster blijkt duidelijk dat zij slechts tot het plegen en dulden van de ontuchtige handelingen is overgegaan, omdat zij hiertoe door verdachte, in zijn valse hoedanigheid van [alias 4 verdachte] of [alias 1 verdachte], werd aangezet.

In weerwil van de ontkenning van verdachte acht de rechtbank ook bewezen dat verdachte zijn penis gedeeltelijk in de vagina van het slachtoffer heeft gebracht. De rechtbank ziet geen aanleiding op dit punt niet de aangifte te volgen, te meer daar deze wordt ondersteund door één van de door de aangeefster aan de politie ter beschikking gestelde foto's. Dit onderdeel kan daarom — ook al kan uit de bewijsmiddelen worden afgeleid dat het wel heeft plaatsgevonden — niet bewezen worden verklaard.

De bij de doorzoeking op 21 april van de woning van verdachte in [plaatsnaam] in beslag genomen harde schijven zijn onderzocht door zedenrechercheurs. Bij dit onderzoek zijn multimediafiles plaatjes en 9 films aangetroffen, die voldeden aan de criteria van kinderporno in de zin van artikel b Sr. Twaalf van deze multimediafiles zijn in het proces-verbaal omschreven op de wijze zoals in de tenlastelegging vermeld.

De omschreven multimediafiles vormen een doorsnee van het aangetroffen kinderpornografisch materiaal. Vast staat dat het materiaal is aangetroffen op hard-disks die in gebruik waren bij verdachte. Verdachte heeft verklaard dat hij het materiaal ongewild op zijn computer heeft gekregen bij het downloaden van een film via [website].

De rechtbank acht het echter onaannemelijk dat een dergelijk grote hoeveelheid aan kinderpornografisch materiaal zich spontaan, via een virus of anderszins, op de computer van verdachte heeft genesteld. De rechtbank acht op grond van voornoemde bewijsmiddelen wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat: Er zijn geen feiten en omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluiten, zodat dit strafbaar is.

Een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, in bezit hebben. Door misleiding een persoon, van wie hij weet dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, opzettelijk bewegen ontuchtige handelingen te plegen, meermalen gepleegd.

Door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst een ontmoeting voorstellen aan een persoon, van wie hij weet dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, met het oogmerk ontuchtige handelingen te plegen met die persoon, terwijl hij enige handeling onderneemt gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting.

Door misleiding een persoon, van wie hij weet dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, opzettelijk bewegen ontuchtige handelingen te plegen en te dulden, meermalen gepleegd. Een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd. Verdachte is in opdracht van de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in deze rechtbank onderzocht door de psycholoog Koornstra en de psychiater Van Ekeren.

In de hierna in de rubriek Strafoplegging nader te bespreken rapporten van deze deskundigen wordt geadviseerd verdachte als verminderd toerekeningsvatbaar te beschouwen. De rechtbank neemt dit advies over. De rechtbank is daarom van oordeel dat het hiervoor bewezen verklaarde aan verdachte kan worden toegerekend, zij het in verminderde mate.

Ook overigens is niet gebleken van enige omstandigheid die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar. De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank aan verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisstraf zal opleggen voor de duur van vier jaren, met aftrek van voorarrest, en daarnaast de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden.

De raadsman heeft ervoor gepleit om, naast de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden, te volstaan met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf die gelijk is aan de periode die verdachte reeds in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht. De rechtbank heeft de op te leggen straf en maatregel bepaald op grond van de ernst van het bewezen verklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan en op grond van de persoon van verdachte.

De rechtbank heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen: Verdachte, een man van ruim veertig jaar oud, heeft zich op internet voorgedaan als een meisje van vijftien of zestien jaar oud en heeft in die hoedanigheid contact gelegd met een aantal minderjarige meisjes. In één geval is bewezen verklaard dat hij de afbeeldingen op zijn computer heeft opgeslagen, waarmee hij zich schuldig heeft gemaakt aan het bezit van kinderporno.

Hierbij heeft verdachte verregaande seksuele handelingen met het slachtoffer gepleegd. Verdachte heeft op doortrapte wijze misbruik gemaakt van de gevoelens die hij in zijn valse hoedanigheid bij de meisjes had opgeroepen. De slachtoffers waren zonder uitzondering kwetsbare meisjes, die dachten bij verdachte steun en h erkenning te vinden voor de problemen waar zij mee worstelden.

Hierin zijn zij bitter teleurgesteld. Het is bekend dat feiten als deze ernstige schade kunnen toebrengen aan de geestelijke gezondheid van de slachtoffers. Deze geestelijke schade kan van lange duur zijn en de slachtoffers ernstig belemmeren in hun functioneren. Verdachte heeft hier geen enkele rekening mee gehouden.

Verdachte heeft bovendien een aanzienlijke hoeveelheid kinderpornografische afbeeldingen in zijn bezit gehad. Hiermee heeft hij de vraag naar kinderporno ondersteund en de markt daarvoor mede in stand gehouden. Om dit materiaal te creëren worden kinderen vaak ernstig misbruikt, waardoor zij veelal ernstige psychische schade oplopen.

De rechtbank rekent ook dit verdachte zwaar aan. Wat betreft de persoon van de verdachte heeft de rechtbank ten eerste gekeken naar diens Uittreksel Justitiële Documentatie, waaruit blijkt dat hij eerder wegens incest met zijn dochter tot gevangenisstraf is veroordeeld. Voorts zijn over verdachte verschillende rapporten uitgebracht, onder meer door H. Koornstra, psycholoog op 12 januari en aanvullend op 27 mei en door M. Psychiater Van Ekeren heeft zijn rapport ter zitting van 12 juli nader toegelicht.

De gedragsdeskundigen komen beiden tot de diagnose dat bij verdachte sprake is van een borderline persoonlijkheidsstoornis met ontwijkende trekken, een obsessief-compulsieve stoornis en alcoholafhankelijkheid. De psychiater ziet daarnaast nog een sociale fobie.

Behandeling wordt van groot belang geacht. Gezien de weliswaar beperkte, maar toch aanwezige motivatie van verdachte voor behandeling, zien de deskundigen mogelijkheden voor behandeling in het kader van de maatregel van terbeschikkingstelling TBS met voorwaarden. Behandeling in een meer vrijwillig kader wordt weinig kansrijk geacht.

Zoals beschreven in het reclasseringsrapport van M. De FPK Assen heeft verdachte in beginsel geaccepteerd. De kliniek wilde ter beoordeling of aan verdachte een definitief behandelaanbod zou kunnen worden gedaan eerst een proefbehandeling van drie maanden aanbieden voor observatie en nadere diagnostiek..

Psychiater Van Ekeren heeft ter terechtzitting van 12 juli het belang benadrukt van een snelle start van de noodzakelijk geachte behandeling. Een periode van detentie zal de pathologie doen toenemen, zodat behandeling te zijner tijd veel moeizamer zal verlopen en meer tijd zal vergen, aldus Van Ekeren.

Met name gelet op de toelichting door psychiater Van Ekeren heeft de rechtbank op de zitting van 12 juli beslist dat verdachte per 14 juli in het kader van een schorsing van de voorlopige hechtenis in de gelegenheid diende te worden gesteld om zich te laten opnemen in de FPK Assen teneinde aldaar een proefbehandeling te ondergaan. Ter zitting van 4 oktober is gebleken dat de FPK Assen nog geen volledig beeld had kunnen krijgen van verdachte en van de behandelmogelijkheden.

Op verzoek van de kliniek en van de reclassering is de zaak daarom aangehouden, zodat de periode van de proefbehandeling kon worden verlengd. In het adviesrapport van mevrouw J. Verdachte heeft een zwakbegaafd tot benedengemiddeld intelligentieniveau. Er is sprake van een negatief zelfbeeld en ernstige persoonlijkheidsproblematiek. Door deze combinatie heeft hij zich niet op een sociaal adequate wijze kunnen staande houden in de maatschappij en is hij, vanuit een vermijdende copingstijl, contacten gaan leggen met jonge meisjes.

In deze contacten was hij erg gericht op zijn seksuele behoeften. Een behandeling dient zich te richten op deze seksuele problematiek, met aandacht voor de onderliggende persoonlijkheidspathologie. Deze behandeling kan de FPK Assen bieden. De reclassering concludeert dat verdachte zich, na een moeizame start, naar behoren heeft ingezet voor zijn proefbehandeling. Gekeken naar het behandelperspectief wordt het wenselijk geacht de behandeling voort te zetten zonder onderbreking door een detentie.

Een onderbreking zou voor veel vertraging zorgen en wellicht een verminderde motivatie bij verdachte. De reclassering ziet mogelijkheden om verdachte te begeleiden in het kader van een TBS met voorwaarden en heeft een aantal aan verdachte op te leggen voorwaarden geformuleerd.

Voorts heeft zij onderstreept dat het behandelteam van de FPK Assen een onderbreking van de behandeling van verdachte zeer onwenselijk vindt. De kans bestaat dat de problematiek van verdachte in detentie toeneemt en dat zijn motivatie voor behandeling verdwijnt. De officier van justitie heeft de terechtzitting van 31 januari haar eerder geformuleerde strafeis van vier jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf met aftrek en daarnaast TBS met voorwaarden, gehandhaafd, daarbij wijzend op de ernst van de door verdachte gepleegde feiten.

De rechtbank is op grond van de over verdachte uitgebrachte rapporten en adviezen, met de officier van justitie en de raadsman, van oordeel dat aan verdachte de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden dient te worden opgelegd.

Aan de wettelijke vereisten daartoe is voldaan, nu bij verdachte ten tijde van het begaan van de bewezen verklaarde feiten sprake was van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens en een ziekelijke stoornis en de door verdachte begane strafbare feiten met uitzondering van feit 4 misdrijven zijn waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld, terwijl de algemene veiligheid van personen het opleggen van die maatregel eist.

Ter bescherming van de algemene veiligheid van personen zal de rechtbank voorwaarden stellen betreffende het gedrag van de terbeschikkinggestelde, overeenkomstig voornoemd adviesrapport van de reclassering van 3 januari Vervolgens is de vraag aan de orde of daarnaast aan verdachte nog een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van langere duur dan het voorarrest dient te worden opgelegd, zoals door de officier van justitie gevorderd.

De rechtbank stelt voorop dat de ernst van de feiten in beginsel oplegging van een gevangenisstraf van aanzienlijke duur rechtvaardigt. Daar staat tegenover dat verdachte reeds is aangevangen met een op terugdringen van het recidivegevaar gerichte behandeling, die na een moeizame start nu toch van de grond lijkt te komen.

Psychiater Van Ekeren en het behandelteam van de FPK Assen zijn van oordeel dat een onderbreking van de behandeling door een periode van detentie ertoe zal leiden dat de problematiek van verdachte zal verergeren en dat zijn motivatie voor behandeling zal afnemen, zodat de behandeling te zijner tijd meer tijd zal vergen en moeizamer zal verlopen.

Naar het oordeel van de rechtbank is niet alleen het belang van verdachte, maar uitdrukkelijk ook dat van de maatschappij er mee gediend wanneer verdachtes behandeling, die op terugdringen van het recidiverisico is gericht, een zo groot mogelijke kans van slagen heeft.

De rechtbank acht het daarom aangewezen thans voorrang te geven aan voortzetting van de behandeling. De door de officier van justitie geëiste gevangenisstraf komt weliswaar tegemoet aan de strafdoelen van vergelding en leedtoevoeging, maar draagt niet bij aan de belangen van de samenleving op langere termijn.

Daarbij komt ook nog belang toe aan het gegeven dat de behandeling van verdachte een lange tijd in beslag zal nemen, waarbij verdachte in ieder geval in aanvang intern in de kliniek zal verblijven en dus effectief van zijn vrijheid zal zijn beroofd. Deze gesloten opnameperiode zal waarschijnlijk minstens twee jaren belopen. De rechtbank zal, alles afwegend, geen gevangenisstraf opleggen die de duur van het voorarrest te boven gaat. De rechtbank acht het voorts aangewezen ambtshalve te bevelen dat de terbeschikkingstelling met voorwaarden dadelijk uitvoerbaar is artikel 38, lid 6 Sr.

De benadeelde partij [slachtoffer 1], wonende [adres en woonplaats], heeft, door tussenkomst van mr. Koopsen heeft de vordering ter terechtzitting nader toegelicht. Hierbij heeft zij aangegeven dat in de optelling van de reiskosten een fout is geslopen. Het totale gevorderde bedrag voor materiële schade moet zijn: De officier van justitie heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vordering als verzocht.

Uit het onderzoek op de terechtzitting is gebleken dat de behandeling van de vordering van de benadeelde partij geen onevenredige belasting van het strafgeding oplevert zodat deze zich leent voor behandeling in deze strafzaak. Nu de vordering niet door verdachte is betwist, ligt deze voor toewijzing gereed. De rechtbank zal het toe te wijzen bedrag vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 augustus tot de dag van algehele voldoening. Stel, je hebt mijn advies genegeerd.

In je gesprek met een leuke vrouw heb jij geprobeerd te bewijzen hoe leuk je wel niet bent. Ze giechelde, keek je aan met grote ogen, raakte je aan en liet aan alles merken dat ze opgewonden was. Als ze dat eenmaal door hebben, kunnen ze een gesprek voeren met een vrouw waarbij zij het voortouw nemen. Als jij er uit ziet als een aantrekkelijke man, bijvoorbeeld door je lichaamstaal , dan wordt de kans al groter dat ze uit zichzelf begint.

We maken het regelmatig mee dat wij zelf worden aangesproken en niet eens meer op chicks hoeven af te stappen, omdat we onze lichaamstaal nou eenmaal op orde hebben. Vanaf het moment dat het eerste woord gezegd wordt, draait het om haar. Jij vertelt niets over jezelf. Als ze je een vraag stelt, geef je daar kort antwoord op.

Mensen die rijk zijn vertellen dat niet aan jan en alleman, ze houden netjes hun mond dicht en voelen niet de behoefte om op te scheppen.

Wees dus als een rijke man in een hol vol rovers: Hou zoveel mogelijk je mond dicht tijdens het gesprek. Je doet aannames over haar, waarvan ze niet kan wachten om ze te verleggen. Ze zal niet kunnen wachten om je aanname te weerleggen, en te vertellen wat ze echt doet in haar leven.

Dit is precies waar je haar wil hebben. Laat haar maar lekker praten. Jij houdt je mond dicht en luistert met een lach op je gezicht. Elk moment dat jij niet aan het woord bent maar zij, is een moment waarop zij aan jou aan het bewijzen is hoe leuk ze is.

Dit is precies de bedoeling. Zij is het schattige, onschuldige meisje wat straks door hem geneukt gaat worden. Mensen zijn helemaal niet zo happig om informatie te geven over zichzelf aan een vreemde. Op het moment dat je haar kan uitlokken dit wel te doen, zal ze onbewust denken dat dit komt omdat ze je leuk vindt.

Een leuk gesprek is simpelweg niet goed genoeg. Als jij achteraf weet hoe oud ze is, dat paardrijden haar hobby is en ze psychologie studeert, is zij daar geen fluit mee opgeschoten.

In plaats daarvan wil je dat zij het gevoel heeft dat jij haar begrijpt, en het liefst dat jij op haar lijkt. Vraag haar naar het waarom , en verbind dit continu aan haar persoonlijkheid. Iedereen wil zich graag begrepen en gehoord voelen , maar in de meeste oppervlakkige gesprekken ontvang je niets meer dan een begrijpend knikje. Mensen worden ook veel meer gemotiveerd door pijn dan plezier, en iemand verliezen waar jij je goed bij voelt is 1 van de ongemakkelijkste dingen die je kan mee maken.

Zorg er dus voor dat jij je niet verkoopt in het gesprek, maar dat zij zich aan jou gaat verkopen. Misschien wekken we de indruk dat alleen holbewoners een kans bij chicks maken. Dat doen we bewust.

Ze zijn veel te lief voor vrouwen. Helaas merk ik soms dat onze boodschap verkeerd begrepen wordt. Het is namelijk niet de bedoeling dat jij je als 1 of andere oversekste lompe boer gaat gedragen ten opzichte van vrouwen. Er zijn een aantal eigenschappen  die vrouwen erg aantrekkelijk vinden. Ze wil een man die zowel seksueel als sterk is, als een man die lief is voor haar en humor heeft.

In de tijden dat onze maatschappijen nog geen grote, bureaucratische molochs waren en er nog geen sprake was van politiek, zag de wereld er heel anders uit. Hier en daar kon je nog wat compenseren met moed en wilskracht, die voorspellen dat je agressiever bent dan de rest. Een grote lobbes met weinig testosteron zal zich gedragen als een lieve jongen, terwijl een iets kleinere man met genoeg testosteron hem rustig een pak slaag geeft. Het is een simpele realiteit dat als een man die een kop groter is en jou uitdaagt voor een gevecht, en jij geen uitgebreide vechttraining erop hebt zitten waarbij je moed en agressie worden klaargestoomd, hij je finaal de grond in stampt.

Tegelijkertijd hebben ze ook het oerinstinct mee gekregen om te checken hoe lief deze grote man voor hen gaat zijn. Als het alleen maar een klootzak is die hen eens in de twee weken neukt en verder niet naar haar omkijkt, is hij eerder een gevaar dan een toevoeging aan haar leven.

Dit komt doordat een grote en dominante man letterlijk alle vrouwen achter zich aan heeft. Hij heeft geen enkele reden om zich aan 1 vrouw te echten, behalve als hij verliefd op haar geworden is. Wanneer een vrouw dus voor je kracht is gevallen, zal ze altijd in de smiezen houden of je tekenen van liefde begint te vertonen.

En wanneer je haar een lieve kant laat zien, en toont dat je gevoel in je donder hebt, zal zij dit interpreteren als een teken dat jij niet zal wegrennen als je haar hebt volgespoten en zwanger gemaakt.

Ze gedragen zich alleen nog maar als klootzak en veranderen hiermee in een karikatuur van zichzelf. Het gevolg is dat vrouwen op ze afknappen, simpelweg omdat dit niet het enige is waar vrouwen naar op zoek zijn.

Dat maakt evolutionair gezien haar kans op overleving het grootst, en haar leventje het makkelijkst. Tegelijk wil ze dat diezelfde pitbull als ze alleen zijn haar gezicht aflebbert en haar vagina likt. Vaak is dit al het geval wanneer je hun nummer hebt genomen bij bijvoorbeeld daygame , en je niets meer van hen hoort. Hij gedraagt zich niet constant als een klootzak, hij doet bijvoorbeeld het volgende voor zijn vriendinnen: De enige manier om af te dwingen dat zij hem respecteren is niet alleen door dat van hen te eisen, maar er ook veel voor terug te geven.

En dan bedoel ik vooral die jongens die ons advies hebben opgevolgd en zich nou een beetje als een opgefokte Hulk lopen te gedragen. Als je meer wilt weten over hoe je humor toepast, check dan dit artikel. Weet je wat je niet gaat doen bij de volgende vrouw waarmee je praat of op date gaat? Ik ken gasten die serieus een half jaar appen met een chick, om haar het gevoel te geven dat ze te vertrouwen zijn.

Wat voor serie-moordenaar fantasieën moet je hebben als je denkt dat een chick een half jaar lang de tijd nodig heeft om je te vertrouwen? Ik denk dat ik hem nu wel vertrouw. Zal ik hem mijn was laten doen, of boodschappen laten halen? Oh wacht, eerst mijn scharrel binnen laten om hard geneukt te worden en die me over het algemeen straal negeert op WhatsApp. Als je om wat voor reden er niet in slaagt om haar de eerste avond dat je haar ziet in bed te krijgen, en je hebt haar nummer gekregen?

Maar als je met dit laatste begint, is de kans groter dat je aantrekkingskracht verliest dan dat het je iets oplevert. En tegelijk weet je natuurlijk dat als je met een vrouw in de club of op straat staat te praten, je altijd afspreekt dat je haar appt met een specifieke reden. Er is altijd een prima excuus, het liefst iets dat met haar smaak en persoonlijkheid te maken heeft, om haar op een date te nemen en haar als een prinses te behandelen.

Alle tijd die je er van te voren insteekt is verspilde moeite, terwijl naspel juist het moment is waarop ze het meest kwetsbaar is en hoopt dat jij in die fase bij haar kunt zijn en een beetje empathisch kan doen. Aangezien vrouwen vallen op de meest sterke man, gaat dit het aantal vrouwen dat met je op date wilt niet verhogen.

Door de boeven van de feministische revolutie gaan ze tegenwoordig naar een opleiding of naar hun werk. Dan is de kans aanwezig dat ze het druk heeft. Zie het maar als een smoes.

Elke vrouw kan een paar uurtjes vinden als ze je echt leuk genoeg vindt om met je op date te gaan. Dan kan je daar boze of teleurgestelde appjes over sturen, maar het gaat je niet helpen. Terwijl als je doet alsof het je niet uitmaakt en je verder gaat met je leven, zij vanzelf bij je terug zal komen. Die kans wordt veel groter, omdat je kracht toont — en daar zijn vrouwen gek op. In dat aquarium zwemmen drie bloeddorstige haaien, waar Jaws himself gillend van weg zou zwemmen.

Tenzij ze een maagd is, heeft besloten dat ze met je wil trouwen en voortaan alleen het nog maar met jou wil doen, heeft ze letterlijk meerdere gasten in haar telefoon staan waardoor ze ook geneukt kan worden. En als je net een slechte film hebt gezien, waarom zou je dan in godsnaam de regisseur bellen om daarover te klagen als je op Netflix zo weer een andere kan kijken?

Maar toen ontmoette ik in Budapest een man, een fotograaf, die mij precies leerde wat ik moest doen om de beste orgasmes van haar leven te geven. Wie denk je dat ze gaat bellen als ze zin heeft: Als jij van die tweede in die eerste wil transformeren, dan ga je naar: Dat is de website van mijn homie Luuk Zwart, de man die mij alles heeft geleerd over seks wat ik weet. Lukt dat niet, dan zorg je dat er een date gepland staan voordat jullie afscheid van elkaar nemen.

Als een vrouw geil is en geen rare, mentale bezwaren heeft tegen dit natuurlijke verschijnsel, dan zal ze de sterkste man doen die op dit moment in haar buurt is.

Als jij dat toevallig niet bent, dan is de kans simpelweg heel groot dat het daarna lastig wordt om haar nog eens op date te krijgen. Wacht dan wederom twee maanden totdat die gast het voor zichzelf heeft verneukt, en probeer het dan nog een keer.

Ik weet niet of ik er om moet lachen, of huilen.. Hier staan een bak artikelen over hoe je moet appen en smsen met vrouwen. Hier in leg ik je haarfijn uit hoe je meer vrouwen in je bed krijgt door net zo goed te worden in appen als een echte versiercoach. Als je na 3 maanden niet meer chicks in je bed hebt, laat het me weten en krijg jij je geld van mij terug.

Als zij het idee heeft dat ze je met 1 druk op de knop kan oproepen als ze geil is, kan je er net zo goed mee stoppen. Wil zij om wat voor reden dan ook niet op date, of doet ze hard to get? Als je langer dan een paar weken met een vrouw hebt gedate, weet je dat ze zich nog wel eens irrationeel kunnen gedragen. Je kent de volgende symptomen vast wel: Ik kan je vertellen dat wanneer je haar op dit moment je zin geeft, jij jezelf en haar geen dienst bewijst.

Je leert haar namelijk dan dat ze door vervelend te doen haar zin krijgt. En wanneer je verandert door haar nukkige gedrag, zal ze snel op je uitgekeken raken. Ze wil liever bij een man zijn die sterk is, ook als zij zich als een klein kind gedraagt.

Dus als je weet dat er iets mis is, en ze negeert je via app om je zo ver te krijgen dat je iets voor haar doet? Wanneer een vrouw niet meer reageert op je tekstberichten, of niets meer van zich laat horen, betekent dit meestal het volgende:. Het gebeurt, maar is als je alle stappen doorloopt heel zeldzaam. Dat komt omdat ze van het begin af aan al gezien zal hebben wie je bent. Er is een bepaald type mannen die de vrouwen die ze versieren altijd kwijt raken, puur omdat ze een paar afknappers hebben die vrouwen wegjagen.

Hier zijn alle dingen waar vrouwen op afknappen. Vrouwen lezen in de Cosmopolitan, de Viva en andere bladen die worden uitgegeven door de duivel himself dat ze hard to get moeten doen voordat ze met een man naar bed gaat. Door traag te reageren, of toneel te spelen. Hiermee proberen ze je het idee te geven dat ze geen interesse hebben — in de hoop dat je harder gaat jagen.

Wanneer dit gebeurt en jij gaat er harder voor lopen, heeft zij het gevoel dat je voorspelbaar bent. Zij heeft niet door dat ze zelf met het spelletje begonnen is en dat het dus haar eigen schuld als ze dergelijk gedrag niet wil. Ik wil namelijk wel dat je goed oplet wanneer een vrouw wil dat je oprot omdat je te opdringerig bent. Een vrouw die je niet leuk vindt zegt: Een dame die je niet leuk vindt reageert niet of kortaf op je berichten. Een vrouw die hard to get speelt reageert traag op je berichten.

Een vrouw die je niet leuk vindt in een club kijkt naar de zijkant of bovenkant weg. Een vrouw die hard to get speelt in een club kijkt naar omlaag weg. Een vrouw die je niet leuk vindt in een club draait haar lichaam weg, heeft haar handen over elkaar en lacht niet. Een vrouw die hard to get speelt in een club draait schouders wat weg, wiebelt een beetje heen en weer en giechelt of lacht.

Check dan dit artikel over wat te doen als een vrouw hard to get speelt. Door het einde te halen van deze lange reeks tips heb je me laten zien dat je een grote wilskracht hebt, homie. Klik hier ze nu gratis te downloaden. Je kan niet verwachten dat je de eerste keer dat je een bal aan de voet neemt, hem gelijk in de kruising trapt. Totdat je hem gerust van de middellijn in het doel trapt met een souplesse waar Ronaldo zijn shirt van zou uittrekken.

Ontdek in 42 minuten de meest voorkomende problemen die mannen hebben met zelfvertrouwen en hoe deze te overwinnen. Zo krijg je haar in bed video Leer in 80 minuten hoe je vrouwen ontmoet, op date krijgt en vanaf daar in bed. Wetenschappelijk bewezen versiertips Ontvang op regelmatige basis datingadvies en uitgebreide casestudies van mannen zoals jij.

Laatst had ik met een meisje afgesproken en toen ik bij haar thuis weg ging vroeg ik of ze met mij mee wilde naar een verassing die mij wel leuk leek voor ons. Die verassing kon alleen binnen een bepaald termijn. Ze reageerden er wel positief op toen ik het voorstelde alleen ging ze wel vrij snel op vakantie voor 2 weken dus ze vond het wel kort tijd maar ze ging kijken of ze kon.

Toen heb ik 5 weken niks van haar gehoord van die 5 weken ging ze er 2 van op vakantie. Toen ze terug was van vakantie kon die verassing alleen nog plaatsvinden binnen 2 weken omdat het evenement dan stopten.

Ik heb haar toen gevraagd of ze het nog leuk vond om mee te gaan op een begripvolle manier dat het misschien wel wat te kort tijd was maar wilde het toch proberen. Ze gaaf aan dat ze het druk had want de tentamenweek kwam er aan en ze had er nog niet voor geleerd enzo ik ken haar van mijn studie, we hebben zelfs bij elkaar in de klas gezeten dus t was geen smoes denk ik kortom ze had andere prioriteiten op het moment, wat ik natuurlijk wel begrijp maar ik dacht misschien was het een leuk uitje ter ontspanning tussen de toetsen door.

Ze vroeg nog wel of t veel tijd kosten dus ze was wel enig zins geïnteresseerd om mee te gaan ondanks haar drukte.

Maar om even to the point te komen. Het is nu bijna 8 weken gelden dat ik dat berichtje heb gestuurd. Zou ik haar nog wat tijd geven? Misschien appt ze mij dan wel of kan ik weer een poging wagen om af te spreken? Wat zou je mij aanbevelen? Een paar maand geleden een leuke vrouw ontmoet wat erg leuk leek, na zo n 7 weken ging het mis door allerhande verwachtingen. En kan van alles verzinnen maar heb geen benul waar dat wegkomt. Nu dus ff zero contact, nog spullen van dr staan, dus vroeg of laat komt t contact weer.

Ik kan me niet voorstellen dat ze de enen week helemaal gek van me is en 4 dagen later is het exit. Niet uitgesproken maar toch…. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Sander — 29 december Of ze hard to get speelt of je niet leuk vindt er is een klein verschil Hoe je omgaat met een vrouw die niet reageert Waarom het belangrijk is goed te worden in bed en waarom ik denk dat ook jij  slecht in bed bent.

Dat je de wereld een betere plaats maakt door je te gedragen als een echte vent , in plaats van een schoothondje dat alle vrouwen op hun wenken bedient als ze hem seks in het vooruitzicht stelt. Ik hoor dat je te maken hebt met een chick die niet meer reageert, of afstand van je heeft genomen. Dat is balen, man. Ik vind zelf niets irritanter dan dat. Heb je al die moeite gedaan om haar te versieren, seks met haar te hebben, een date in te plannen… …komt ze niet opdagen.

Een man die haar: Zowel lief als mannelijk kan behandelen en dit ook durft. Gillend kan laten klaarkomen. Waar haar vriendinnen jaloers op zijn Met alle mogelijke redenen waarom ze zich terugtrekt ga ik je vandaag helpen. Ik raad je aan om ze 1 voor 1 door te lezen en aantekeningen te maken op je kladblok. Verstop de aantekeningen voor je moeder, en lees ze af en toe nog eens door. Laten we er voor zorgen dat het niet nog een keer gebeurt.

En dat je bij voorkeur de chick waar het op dit moment om gaat alsnog in bed krijgt. Oke, we gaan je probleem voor eens en voor altijd oplossen, dus: Zet een paar shotjes vodka klaar. Leg je telefoon er bij om je app-gesprekken terug te lezen. En scroll naar onderen. Open dan deze blog over wat te doen als ze niet reageert.

En lees dat nadat je klaar bent met dit artikel. Het wordt een lange reis naar de laatste tip. Beloof me dat je niet begint met lezen voor je jezelf goed hebt voorbereid. Ze was zo aardig om haar nummer te geven, maar niet zo aardig om met je naar bed te gaan Ik heb slecht nieuws voor je. En zo werkt het ook bij haar. Zij geeft jou haar nummer, maar dat betekent niet dat ze met je naar bed wil.

En zoals je weet, kan je geen seks hebben met een telefoonnummer. Dat betekent niet dat er geen goede redenen zijn waarom ze niet reageert.

Ze wil de kaf van het koren scheiden. Aan jou de taak om bij die eerste categorie te komen. Je hebt haar niet goed versiert. Stel dat je in een kroeg staat en je ziet een mooie vrouw staan. Wat doe je dan? Als je iets anders geantwoord hebt dan 2, dan heb je het fout, fout, fout. Zeker als je net begint, is de kans klein dat je alles goed doet. Realiseer je dat ze in jullie contact alle macht heeft.

Zij beslist of ze met jou naar bed gaat, niet jij. En waneer jij voor haar staat, en je komt aantrekkelijk over, dan is die kans veel groter dan dat je haar later een appje stuurt: De realiteit is anders. Hij weet hoe hij moet overkomen, en hoe hij zich moet gedragen om dit bij haar los te maken. Ik kan me maar weinig situaties voorstellen waarin dit het geval is.

Als je er bijvoorbeeld halverwege het gesprek achterkomt dat ze: Drie vriendinnen thuis moet brengen. En vervolgens ook nog bij haar ouders slaapt. Dan had je er eerder naar moeten vragen en met een andere vrouw moeten gaan praten. Je hebt geen concrete afspraak voor een date gemaakt. Stel, je bent op straat vrouwen aan het aanspreken. Uit ervaring weet ik dat ze het behoorlijk vleiend vindt dat je haar überhaupt benadert. Later kan ze hier wel eens heel anders over denken. Maar er zijn nog meer redenen: Je vindt haar aantrekkelijk en wil met haar naar bed.

Maar als ze dat al weet, dan moet je per definitie erg leuk zijn wil ze er in mee gaan. En dit doe je ook alleen maar als je haar niet ter plekke mee kan nemen voor een kop koffie. Je neemt altijd haar nummer met een specifieke reden. In plaats van dat ze denkt: Word een betere vangst.

Hij had alleen wel 1 probleem. Die nummers draaiden op niets uit. Werk aan je zelfvertrouwen. Ik blijf er op hameren. Chicks willen een man die: De rots in de branding kan zijn. Zich niet laat meeslepen door vrouwelijk drama. Recht op zijn doel af gaat, maar tegelijkertijd lief voor haar kan zijn. Er zijn nogal wat misverstanden over wat dit precies is. Het is niet hetzelfde als: De meest sociale man zijn in de club die met iedereen een praatje maakt.

Continu jezelf proberen verkopen aan anderen. Dat je altijd positief over jezelf denkt. Je overcompenseert voor je zwakheden door een overdreven rol te spelen. Ijskoud zelfvertrouwen komt van binnen uit. Check deze Tim Veninga Show en leer hoe je meer zelfvertrouwen krijgt: En als je dat doet, beloof ik dat je succesvoller zal worden dan ooit.

Werk aan je leven buiten vrouwen versieren. En toen gebeurde er iets naars: De meeste mannen leren dat nooit. Dit is hoe het er binnen ons bedrijf aan toe gaat: We werken snoeihard in ons bedrijf, en die standaard hanteren we voor iedereen die voor ons komt werken. We gaan naar de sportschool om te zorgen dat onze gezondheid op peil blijft.

We zorgen dat we een leuke vriendengroep om ons heen hebben waarmee we het naar ons zin hebben. En daarnaast heeft iedereen nog wel zijn eigen dingen waarmee hij plezier maakt. We zijn tevreden over ons leven, en dat kan je niet faken. Bij Versiercoach willen we je veranderen in een aantrekkelijke man, niet in een of andere loser.

Check ook de Tim Veninga Show over aantrekkelijke eigenschappen voor vrouwen: Wat nou als jij nog niet zo ver bent? In dat geval is het tijd om niet alleen te leren hoe je moet versieren, maar tegelijkertijd wat aan je leven te veranderen. Je leert nieuwe dingen over jezelf en andere mensen, en je leert doorzetten. Als het even moeilijk wordt haak je niet af. Ze heeft niet genoeg geïnvesteerd Stel, je hebt mijn advies genegeerd.

En het werkte nog ook. Misschien is ze zelfs met je naar bed geweest. Je hebt het geflikt vriend.. Maar nu appt ze je niet terug. Gast, vind je het gek?! Weet je hoe makkelijk dit voor haar was? Ze heeft er letterlijk niets voor hoeven doen. Ze heeft je kunnen gebruiken voor een stukje vermaak, en ze is je verder niets verschuldigd. Als je had gewild dat ze weer contact met je zocht, had je haar daar op moeten voorbereiden. Door haar te leren dat als ze wat van jou wil, zij eerst wat aan jou moet geven.

En dat begint al aan het begin van het eerste versiergesprek. Jij neemt de leiding. Dat betekent dat jij in de rol van de stoere man stapt, die haar komt versieren.

Jij neemt de leiding, en je doet er alles aan om haar aan het praten te krijgen. Wat doe je in de kroeg? Ze stapt in de val die je voor haar hebt opgezet.

Jij bent de sterke, zelfverzekerde man. Het is namelijk normaal dat: Vraag haar dus waarom ze de dingen in haar leven doet. Je wilt dat zij zich verbonden met je voelt.

.. Meisje laat haar kutje zien meiden die elkaar beffen 29 dec Het betekent niet eens dat je haar gaat zien op een date. Vooralsnog heb je Ze vist naar aandacht laat haar investeren. We hadden hier niet. benen wijdopen en haar poesje vlakbij zijn hoofd, maar hij had rustig voort geslapen, of gedaan alsof. Maar hij wilde haar niet beffen, beffen vond hij vies. En die waren er onder zijn cliëntèle niet te vinden, voor zover ze kon zien. de soms wanhopige pogingen van zijn klanten om hun meisjeslichaam terug te winnen. 14 aug Cabaretière Katinka Polderman (29): 'Dan heb je kunnen laten zien: dit In Polderman kachelt door, haar laatste programma, stond ze op het Je noemt jezelf graag Polderman, met voorbijgaan aan die meisjesachtige naam Katinka. . titel Hij wil niet beffen, het is een soort Pi-pa-pijpen nummer 2, het is.

Oude kut vingeren erotische massage waalwijk

Meisje laat haar kutje zien meiden die elkaar beffen